standard-title O kongregaci

O kongregaci

Založení a poslání Kongregace

      Naše Kongregace Dcer Božské Lásky (latinsky Filiae Divinae Caritatis, zkratka FDC) byla založena Matkou Františkou Lechnerovou (* 1833, + 1894) 21. listopadu 1868 ve Vídni. Matka se zde setkala s mnoha dívkami, které přišly do hlavního města hledat práci. Často byly bez prostředků, bez znalosti jazyka a bez střechy nad hlavou.
V důsledku toho propadaly mravní zkáze. Založila proto naši řeholní společnost, v níž dívky nalezly bydlení a zaopatření do doby, než si našly místo. Při těchto domech, které se nazývaly mariánské ústavy, byly také večerní a nedělní školy pro další vzdělání.
      Brzy se objevil i další problém velkoměst. Staré a nemocné služebné a vůbec staří lidé, kteří již nemohli pracovat, se ocitali na ulici. Pro ně zakládala Matka Františka domovy pro staré lidi.
      Po připojení Bosny a Hercegoviny k Rakousku se naskytla práce hlavně se zanedbanými dětmi. Dívky tam vůbec nechodily do školy. Bylo třeba přesvědčovat rodiče, že je důležité, aby i dívky uměly číst a psát.
      Tak vznikly tři okruhy sociální činnosti naší kongregace. Dnes bychom řekli, že to byl boj o lidská práva pro chudé — právo na práci, na vzdělání a na život.
      Matka zakladatelka poslala svou kongregaci na pouť dějinami s heslem: „Vše pro Boha, chudé a naši kongregaci!“

Podle čeho nás poznáte

Skdbl-logoestry nosí jednoduchý černý hábit s bílým límečkem a černý závoj s přehrnutým bílým proužkem jako znamení změny smýšlení. Našim emblémem je symbol Trojosobní Boží
Lásky — Otce symbolizují tři paprsky, Syna kříž a Ducha svatého holubice. Jsou propojeny třemi kruhy, které symbolizují lásku, jež je pojí. Dále sestry nosí prsten, na kterém je znázorněno Kristovo lidské srdce s ranou, ovinuté trním, z něhož šlehají plameny — zviditelněná Boží láska k lidem. Symboly našeho zasvěcení si můžete prohlédnout zde.

Rozšíření ve světě

      R. 1913 šly první sestry do USA, roku 1914 do Anglie a 1920 do Brazílie. V současné době jsme mezinárodní řeholní institut papežského práva a na celém světě nás je kolem 1600 sester.

Příchod do Slezska, na Moravu a do Čech

Opava

      Do našich zemí sestry přišly v roce 1870, a to nejprve do Opavy. Opavský klášter byl vůbec první filiálkou, kterou Matka Františka založila. A Boží pobídka k tomuto činu v sobě nezapře smysl Boha pro humor. Matka Františka pro sběr milodarů používala nejen sester, ale také pro tuto službu zaměstnávala laické sběratelky. Jedna z nich, Scholastika Vladař, poté, co byla ze své služby propuštěna, odjela do Opavy.

 

Odkaz na web o České provincii
Kongregace Dcer Božské Lásky.

 

A snad z obdivu k práci Matky Františky se své prostotě pustila do dobrodružného kousku. Bez jakéhokoli oprávnění učinila sbírku ke zřízení asylu služebních dívek. Dokonce najala byt a přijala tři služebné dívky. Dvě z nich jmenovala asistentkami a jednu novicmistrovou. Když se Matka zakladatelka o tomto řádění údajně její Kongregace dověděla, jela do Opavy zabránit ještě větším neplechám. Poznala tam však, že má v díle, které bylo tak fantastickým způsobem započato, již řádně pokračovat. Spojila se s úřady ve městě a nalezla podporu pro založení Domova služek. Převzala najatý byt, (tři nositelky duchovního úřadu již svou „představenou“ Scholastiku zase opustily) a postarala se, aby sestry vzaly věc do ruky. Ještě za jejího života se z tohoto ubohého počátku vyvinul veliký a krásný klášter s penzionátem a vzdělávacím ústavem učitelek. Sestra Stanislava Fuss, která zde byla po mnoho let představenou, vybudovala po smrti Matky zakladatelky nový klášter na Kylešovském kopci, který se počítá k největším a nejkrásnějším v Kongregaci. Jeho kaple s právem bohoslužeb pro veřejnost je zbudována v krásném beuronském slohu.

Brno

      Téhož roku 1870 byl založen Mariánský ústav i v Brně. I když chyběl vhodný dům i potřebné peníze, Matce Františce se podařilo vše potřebné zařídit tak, že se již 1.5.1871 konalo zasvěcení domu, v němž téhož dne nalezlo domov 13 místo hledajících služek. Později zde přibyly také školy, sirotčinec a penzionát. 

Jiřetín pod Jedlovou

      Klášter Božské Prozřetelnosti v Jiřetíně pod Jedlovou byl založen v r. 1874. V září toho roku byly dvě sestry, které tudy cestovaly, upozorněny, že místní továrníci, manželé Eduard a Magdalena Wolfovi, chtějí založit nadační fond. Ten by měl vést jednu mateřskou školu a pracovní školu a přijímat chudé sirotky. Zároveň bylo vysloveno přání, aby Matka Františka tento ústav převzala. Klášter se stal domovem pro stovky sirotků a pracovní a nedělní škola se stále více rozšiřovaly.

Praha

      Matka Františka byla stále naléhavě žádána, aby založila také dům v Praze. Byla se tam proto v říjnu 1880 podívat a po příznivém přijetí od světské i církevní autority již v listopadu téhož roku poslala do Prahy S. Augustinu jako představenou a dvě sestry, aby v pronajatém bytě zahájily skromnou činnost.Matka Františka byla stále naléhavě žádána, aby založila také dům v Praze. Byla se tam proto v říjnu 1880 podívat a po příznivém přijetí od světské i církevní autority již v listopadu téhož roku poslala do Prahy S. Augustinu jako představenou a dvě sestry, aby v pronajatém bytě zahájily skromnou činnost.

 

 

Na rozloučenou S. Augustině řekla: „Dát Vám nemohu nic, než své požehnání, 5 guldenů a hubičku“. Boží prozřetelnost k tomu ale dodala to, že již po třech měsících mohla Matka Františka koupit pro ni dříve nedostupný dům v Ječné ulici za 50.000 fl. V tomto Mariánském ústavu pak našly v průběhu let zázemí tisíce službu hledajících dívek.
      Po první světové válce k těmto přibyly ještě domy v Perné u Mikulova — Útulek sv. Antonína, Veltrusy u Kralup — Pensionát „Sancta Maria“, Horní Počaply — Klášter Blahoslavené Anežky Přemyslovny, Plumlov — Útulek sv. Josefa, Kunštát na Moravě — Domov sv. Rodiny, Augustineum jako druhý dům v Brně a Klášter Blahutovice. V roce 1950 byly sestry ze svých klášterů násilím vyvezeny a svezeny do Jiřetína pod Jedlovou. Tam pracovaly na polích a v textilních továrnách, v šedesátých letech i v domovech důchodců. Sestry, které zůstaly v Opavě, pečovaly o mentálně postižené děti.

O co se snažíme v současnosti

      Společenské změny posledních let nám kladou nové výzvy. Musíme hledat, jak naplnit odkaz Matky zakladatelky — být prodlouženou rukou Boží k potřebným v dnešní době a ukazovat jim ovoce Kristova evangelia v každodenním životě. Proto se staráme o staré lidi v domově důchodců v Opavě, naše sestry vyučují na školách v Praze a pomáháme kněžím na farách. Abychom přiblížily Boha dnešnímu uspěchanému člověku, proměnily jsme roku 1998 část našeho domu v Jiřetíně pod Jedlovou v penzion k ubytovávání turistů. Lidem, kteří k nám přicházejí trávit dovolenou, chceme nabídnout nejen odpočinek v krásném prostředí Lužických hor, ale také zprostředkovat setkání s Pánem v naší lásce a vytvořit jim prostor ke ztišení a zamyšlení se nad směrem jejich životní cesty a smyslem jejich snažení.

Významné osobnosti naší Kongregace

      Mezi naše významné osobnosti patří na prvním místě Matka zakladatelka Františka Lechnerová. V současné době se pracuje na zahájení procesu jejího blahořečení.
      Dále je to sestra M. M. Ludovika Binderová, představená polské provincie z doby mezi dvěma světovými válkami, spisovatelka duchovních knih.
      Sestra M. Luka Liengitz, která byla vrátnou u sv. Josefa v Sarajevě a znali ji všichni chudí z celého města.
      Pět mučednic z doby II. světové války a občanské války v Jugoslávii, které byly 11.12.1942 přepadeny v domě v Pale. Dům byl zapálen a ony byly hnány pěšky do Gorazde. Když nejstarší z nich už nemohla dál, byla ubita v lese. Ostatní čtyři byly po příchodu do Gorazde zavřeny v kasárnách ve druhém poschodí. V noci je chtěli vojáci znásilnit a ony raději vyskákaly oknem. Dole byly dobity a mrtvá těla hozena do Driny.
      Sestra M. Adelaide Molinari, která byla zastřelena 14.4.1985 v severní Brazílii. Byla zastánkyní a pomocnicí chudých proti statkářům. Viník nebyl vypátrán. Mohl si své alibi zaplatit.

 

Dívky, které v sobě pociťujete touhu spolu s námi putovat k nebeskému Otci dobrodružnou cestou sebedarování se bližním, nebo se jen podívat, jak žijeme, můžete se nám ozvat na adresy:

Kongregace Dcer Božské Lásky, Marianum
Rooseveltova 47/886, 746 01 Opava
tel.: 553 623 508

nebo

PENZION—Kongregace Dcer Božské Lásky
Klášterní 254, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
tel.: 412 379 350, e-mail: kdbl.jiretin@volny.cz

Budete vždy vítány!

holky2